Stav Jewelry

ניתן למצוא בחנות עצובים בסגנונות שונים. מבחר הדגמים הייחודיים, החידושים והתוספות בכל שבוע מחדש, והשרות המוקפד, ועדין מיידי, הופך את הבקור אצלינו לחוויה מיוחדת.

כמו כן, תמיד אהנה לעצב תכשיט יחד עם הלקוח/ה, וכך לבטא וליישם את הרעיון האישי שלו/ה. ניתן תמיד גם לשחזר ולמחזר תכשיטים ישנים ולהחיותם מחדש.
עמק רפאים 40
0545590017