כפתור ופרח

מוצרי כפתור ופרח מעטרים ומאירים מאות בתי כנסת ברחבי העולם, ומספקים הנאה צרופה ומענה על מאות תפילות.

גשר החיים 6
050-857-5536