אורנה גולן אומנויות

אורנה גולן מציגה ממיטב השאלים הקשמירים ואומנויות חבל ארץ הקשמיר!
ייצור ועיצוב שאלים קשמירים מצמר משובח, פשמינה טהורה, שאלים וצעיפי משי טהור ומבחר פירטי אומנות

רחמילביץ 42
0525705914